The Cruel King and the Great Hero Screenshots and Trailers

Trailers

The Cruel King and the Great Hero - Launch Trailer (Nintendo Switch, PS4) thumbnail

The Cruel King and the Great Hero - Launch Trailer (Nintendo Switch, PS4)

The Cruel King and the Great Hero - Announcement Trailer (Nintendo Switch, PS4) thumbnail

The Cruel King and the Great Hero - Announcement Trailer (Nintendo Switch, PS4)

Screenshots

The Cruel King and the Great Hero Screenshot 1
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 2
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 3
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 4
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 5
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 6
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 7
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 8
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 9
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 10
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 11
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 12
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 13
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 14
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 15
The Cruel King and the Great Hero Screenshot 16