Kona II: Brume Screenshots and Trailers

Trailers

Kona II: Brume – Launch Trailer thumbnail

Kona II: Brume – Launch Trailer

Kona II: Brume - Announcement Teaser thumbnail

Kona II: Brume - Announcement Teaser

Screenshots

Kona II: Brume Screenshot 1
Kona II: Brume Screenshot 2
Kona II: Brume Screenshot 3
Kona II: Brume Screenshot 4
Kona II: Brume Screenshot 5
Kona II: Brume Screenshot 6