Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshots and Trailers

Trailers

Shadows Awakening DLC: The Chromaton Chronicles - Trailer (US) thumbnail

Shadows Awakening DLC: The Chromaton Chronicles - Trailer (US)

Screenshots

Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshot 1
Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshot 2
Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshot 3
Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshot 4
Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshot 5
Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshot 6
Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshot 7
Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshot 8
Shadows: Awakening - The Chromaton Chronicles Screenshot 9