Κώστας Σκορδούλης


1 games reviewed

Writes for:
Are you Κώστας Σκορδούλης? If so, email [email protected] to claim this critic page.
Sort by: Page 1 of 1
Unboxholics
Κώστας Σκορδούλης
Nov 28, 2018

Football Manger 2019 is the best thing Sports Interactive and Sega have offered to the sport mangment gerne so far.

Review in Greek | Read full review

Page 1 of 1